Projekt „Dokončení obnovy zastávek naučné stezky ‚Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866‘ na území města Česká Skalice“

Tento projekt je spolufinancován městem Česká Skalice

skalice logo barva

Projekt „Dokončení obnovy zastávek naučné stezky ‚Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866‘ na území města Česká Skalice“ byl v roce 2023 realizován Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Jeho cíl a smysl plně vystihuje již jeho název. Projekt měl za cíl dokončit obnovu zastávek naučné stezky „Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866“ na území města Česká Skalice. Stezka byla zřízena Komitétem 1866 v roce 2004 a za takřka dvě desetiletí již zejména stav jejích stojanů značně degradoval, přičemž Komitét 1866 v předchozích letech tři stojany naučné stezky na území města vyměnil z vlastních, resp. externích zdrojů. 

V rámci projektu tak tedy byly vyměněny nevyhovující stojany (a nahrazeny novými s dlouhou životností), resp. byly obnoveny poškozené či odstraněné zastávky naučné stezky. Konkrétně tedy 1) zastávka č. 14/IV Zlíč byla zcela obnovena po poškození z ledna 2023; 2) zastávka č. 18/VIII Náměstí byla obnovena v nové lokaci v průchodu domu č.p. 275 v ulici E. Beneše v České Skalici (místo stojanu byla infotabule umístěna do rámu); 3) u zastávky č. 16/VI Na bojišti byl vyměněn stojan za nový typ. Dále byly nově vyrobeny infotabule zastávek č. 18/VIII Náměstí (původní ztratila barevnost) a č. 17/VII Nádraží a č. 19/IX Malá Skalice (byla na nich uvedena již neaktuální poloha zastávky č. 18/VIII Náměstí a obecně došlo k aktualizaci údajů).

V současné době tak je naučná stezka „Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866“ již opět kompletní a mohou ji plně využívat turisté a další zájemci. Na území města Česká Skalice má pak již naučná stezka zcela novou podobu, která spočívá především v již kompletně provedené výměně stojanů naučných tabulí za nové typy (vyrobené z trvanlivějšího materiálu, opatřené oplechovanou stříšku). Celá naučná stezka „Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866“ je tak již nyní opět kompletní a může tak postoupit další fázi své modernizace, která spočívá v elektronickém propojení jednotlivých zastávek naučné stezky s portálem www.1866.cz prostřednictvím QR-kódů.

NS CS Namesti 3  NS CS Na bojisti 1  NS CS Zlíč 2

 

 

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

- péče o válečné pomníky a hroby

- pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

- publikační činnost

- podpora rozvoje cestovního ruchu

- spolková činnost

Celý článek
 

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2022

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

- péče o válečné pomníky a hroby

- pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

- publikační činnost

- podpora rozvoje cestovního ruchu

- spolková činnost

Celý článek
 

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2021

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2021“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

 - péče o válečné pomníky a hroby

 - pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

 - publikační činnost

 - podpora rozvoje cestovního ruchu

 - spolková činnost

Celý článek
 

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

 - péče o válečné pomníky a hroby

 - pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

 - publikační činnost

 - podpora rozvoje cestovního ruchu

 - spolková činnost

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM