Podpořené projekty - úvod

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se v rámci svého hlavního poslání snaží získávat finanční prostředky na opravy památek z prusko-rakouského konfliktu ze všech různých zdrojů. Přirozeně usiluje i o přidělení různých dotací a grantů, které mnohdy jako jediné umožňují získat dostatečné prostředky na uskutečnění konkrétních oprav. V některých případech se rovněž pokoušíme získat finance na realizaci vzpomínkových akcí, vytištění publikace či zřízení naučné stezky. Na tomto místě našeho webu bychom chtěl ještě jednou poděkovat těm institucím, státním orgnánům, samosprávám i soukromým nadacím za štědrost a vstřícnost, kterou vůči nám projevili.

Pro přehlednost jsme získané dotace rozdělili podle základní kategorie poskytovatele dotace:

a) Evropská unie

b) Státní správa

c) Samospráva

d) Soukromé fondy

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM