Brigáda na severu Čech 13.4.2023

V sobotu 13. dubna 2024 proběhla brigáda na několika místech v lokalitě severních Čech. Nejdříve se ve Svijanech zaměřil J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Megela, Š. Novák, P. Grulichová, N. Šťastná a V. Hladíková na uhrabání plochy celého hřbitova z roku 1866 s pomníky ev. č. 35 - 38. Navíc okolo nich z kameninových zásypů byly pomocí vysavače odstraněny nashromážděné drobné větvičky a listí z podzimního a zimního spadu okolních stromů. Zároveň M. Janoušek a D. Koral natřeli stojan zdejšího informačního panelu a vyčistili kameninový zásyp s uhrabáním okolí dalšího pomníku podolského bojiště ev. č. 39.
Následně početnější oddíl ve složení P. Megela, Š. Novák, P. Grulichová, N. Šťastná a V. Hladíková provedl již tradiční jarní sběr odpadků na kuřívodském bojišti podél obou stran silnice E268 mezi pomníky ev. č. 1 až 13. Naplnili 10 igelitových pytlů s různými potravinovými obaly, kelímky, krabičkami od cigaret nebo bramborovými slupkami. Ovšem nechyběly, stejně jako v předcházejících letech, lahve s močí a mezi větší předměty lze letos počítat část karosérie nebo část palubní desky auta. Komitét 1866 děkuje MÚ Ralsko za poskytnutí a následný odvoz naplněných pytlů s nashromážděnými dalšími předměty, což proběhlo v pondělí 15. dubna.
Souběžně s uvedenou činností J. Náhlovský a D. Koral na mnichovohradišťském bojišti uhrabali okolí pomníku ev. č. 1. Hlavní zdejší práce spočívaly ve výměně tří vrchních prken plotu, který byl následně celý natřen. Rovněž zdejší stojan informačního panelu byl znovu opatřen ochranným nátěrem. Vyčištění vnitřního prostoru nebo dokončení nátěru plotu se zúčastnili také někteří brigádníci z výše uvedeného sběru. Závěrečný bod pracovního dne spočíval v odstranění plevelů a úklidu spadlých větviček u turnovských pomníků ev. č. 28 - 30, který uskutečnil J. Náhlovský, D. Koral, P. Megela, P. Grulichová, N. Šťastná a V. Hladíková
 
 

Brigáda na Náchodsku 13.4.2024

V sobotu 13.4.2024 proběhla tradiční jarní brigáda na bojišti náchodském, kterou pořádá SPVH Náchod-6.prapor polních myslivců a členové Komitétu 1866 Bylo upraveno okolí pomníku Na 32 nad náchodskou Rybárnou dále v okolí pomníku 101 a 103 v okolí šonovské hájovny Ale hlavní úsilí brigádníků bylo vrženo na očištění pískovcovích podstavců a natření typových křížů Na 71,73,74,75,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,102 jež značí hromadné hroby padlých z bitvy u Náchoda z 27.června 1866 Brigády se zúčastnili Jan Čížek,Martin Štěpař,Kamila Metelková,Šimon Ptáček,Jaroslav Tvarůžek,Aleš Slezák,Markéta Čáslavská,Kuba Komárek,Tylš Petr

1866-brigáda na Náchodsku 13.4.2024 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

¨

 

Brigáda na hradeckém bojišti 1866 - 2024

V sobotu 6. dubna se uskutečnila brigáda na bojišti u Hradce Králové, které se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín a J. Vilím. Od truhláře pana Budaye jsme převezli do skladu OÚ Máslojedy 5 kusů pavéz o které si mohou zájemci zažádat M. Baruse. Byly naloženy dva kusy stojanů a vyměněny ve Vlkově, č. 35/III. – U Vachkova mostku a ve Smiřicích u zámku, č. 36/IV. Poté jsme přejeli k obelisku ev.č. 3 rakouského 40. IR. v Hořiněveské bažantnici. Tam jsme se věnovali jak šetrnému očištění památky od mechů tak zejména vyřezání náletových dřevin v širším okolí pomníku a posekání nižší vegetace s následným úklidem. Nakonec byl srovnán a přizvednut šachetní kříž ev.č. 325 u silnice na Benátky.

https://www.rajce.idnes.cz/daviduskoral/album/1866-hradecke-bojiste-2024

 

 

Olšanské hřbitovy

Sobotu 6. 4. využili P. Grulichová a J. Hanuš k jarní úpravě některých vojenských hrobů na Olšanských hřbitovech. Brigáda se zaměřila především na boj s prachem, loňským suchým listím, bujně vyrážejícími kopřivami a především s věčně rostoucím břečťanem. Tentokrát se věnovali hrobům setníka Ignaze Waagnera, plukovníka Heina von Heimsberga, ministerského rady a dlouhodobého technického ředitele Komitétu pro ochranu památek na bojišti u Hradce Králové z roku 1866 V. Dokoupila, setníka Antona Oberbachera, setníka Emenuela Ungera, vrchního zvěrolékaře Wenzela Exnera a setníka J. N. Steinského. Díky této brigádě, by tyto hroby měly být nějaký čas opět v pořádku.  

  

 

Přemístění pomníku v Hradci Králové

Dne 5.4. 2024 pánové M. Suchý a R. Balcárek navštívili areál bývalých strojíren ZVÚ, kde stojí poničený pomník ev. č 264 na nedůstojném a nepřístupném místě. Po náročných procesech se pomník předá do majetku města a přemístí na důstojnější místo.

1866 přemístění pomníku v Hradci Králové – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

ve Svíbu

Dne 3.3. 2024 se konala jedná s plánovaných brigád. M. Suchý, R. Balcárek a M. Deml očistili a omyli pomník ev. č. 192 v severovýchodní části Svíbu. Před tím R. Balcárek ve dnech 31.3. a 1.4. vysekal kolem pomníku bujný náletový porost.

  

 

Brigáda- Jičínské bojiště- 29. 3. 2024

Na Velký pátek 29. 3. 2024 se konala brigáda zaměřená na jarní úklid pomníků a jejich okolí. 

Začalo se v Českém ráji na Žďáru u pomníku ev. č. 3, který byl očištěn, byl drobně ostříhán okolní živý plot a také byl odstraněn humus ze spáry mezi deskou a vlastním pomníkem. Následoval přesun ke Kosti, kde bylo vyčištěno okolí pomníků ev. č. 1 a 2 tak, aby byly více vidět ze silnice a malého parkoviště před nimi. Většinou již suché větve na přístupové cestě a také přímo v okolí pomníků byly ořezány, aby neohrožovaly pomníky ani jejich návštěvníky. Pomníky byly také očištěny a jejich okolí včetně cesty uhrabáno. Na hřbitově v Sobotce byly očištěny od mechu pomníky ev. č. 120 – 122, bylo také uhrabáno jejich okolí. Zdejším pomníkům je jinak věnována nebývalá a záslužná péče neznámou obyvatelkou Sobotky (viz květiny a svíčky na fotkách).

Krátkou odbočkou z cesty k dalšímu pomníku byla zastávka v obci Příchvoj, kde s majitelem zdejšího Muzea vzduchovek došlo k výměně propagačních materiálů, letáčků Naučné stezky Bitvy u Jičína za letáčky tohoto muzea.

V Ohařicích u pomníku ev. č. 41 byla ořezána túje okolo pomníku a jeho okolí bylo uklizeno. V Dolním Lochově byl pomník ev. č. 39 vytržen z lůna přírody. Okolí pomníků ev. č. 37 a 38 na Horním Lochově bylo spolu se stojanem naučné stezky č. 6 uhrabáno a uklizeno. Byly také odstraněny větve bránící v pohledu na tyto památky a stojan. Obdobně bylo uklizeno také okolí stojanu č. 5 Nad Ohavčí. U pomníku ev. č. 42 v Ohavči byly odstraněny suché části okrasné rostliny, okolí bylo uhrabáno a byl odstraněn mech ze zídky u pomníku. Poslední zastávkou byl hřbitov v Libuni, kde byly očištěny pomníky ev. č. 29 a 30 a jejich okolí.

Brigády se za krásného jarního počasí účastnil Jiří Třešňák.

https://www.rajce.idnes.cz/daviduskoral/album/1866-jicinsko

  

 

52. valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 23. března 2024 se ve Všestarech v hostinci Naše hospoda konala již 52. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, které se účastnilo 54 členů našeho spolu a 5 hostů.
Součástí byla i přednáška, v rámci které antropoložka Marcela Horáková seznámila přítomné se stopami, které zanechávají na kosterních ostatcích nemoci, zátěž specifickými pracovními činnostmi, úrazy a také válečná zranění. Svůj výklad doplnila bohatým obrazovým doprovodem a také ukázkami stop na kostech.
Ve 14.30 hod. se účastníci přesunuli do Nedělišť, kde se od 15.00 hod. konal pietní akt u tří opravených pomníků z války roku 1866 (ev. č. 37, 38 a 39) u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Moderátor J. Synek přivítal přítomné a seznámil je s osudy rakouských důstojníků, jejichž hroby pomníky označují, s opravou těchto náhrobků financovanou z dotace Ministerstva obrany ČR a z prostředků obce Neděliště a Komitétu 1866 a poděkoval všem, kdo se na ní podíleli. Starosta obce Luboš Podlipný krátce přivítal přítomné a zmínil osudy obce v bitvě u Hradce Králové. Na závěr vystoupil předseda spolku M. Suchý s projevem, ve kterém připomněl tradice péče o památky z prusko-rakouské války a nezbytnost v této činnosti nadále pokračovat. Farář nechanické farnosti Marián Benko ve spolupráci s P. Megelou požehnal opravené náhrobky a pronesl modlitbu za zemřelé ve válečném konfliktu roku 1866. Pietní akt byl zakončen položením věnce se spolkovými stuhami a poté si účastníci mohli prohlédnout interiér nedělišťského kostela.

20240323 VH1  20240323 VH2  20240323 VH3

 

Brigáda na Chlumu 24.3.2024

JIŽ DRUHÝ DEN PO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY KOMITÉTU 1866 V NEDĚLI DNE 24.3. 2023 SE PÁNOVÉ M. SUCHÝ, R. BALCÁREK, PETR DOHNAL, ALEX PALEČEK, LUKÁŠ MUŽÍK, PETR ŠILHÁN, KAREL VAŇURA A DAVID PRAŽENICA SEŠLI NA BOJIŠTI U HRADCE KRÁLOVÉ. KŘOVINOŘEZY A MOTOROVÝMI PILAMI VYČISTILI PROSTOR OSSARIA, BATERIE MRTVÝCH A KHUNOVI BATERIE. ODSTRANĚNÝ POROST ODVEZLI NA SKLÁDKU NA CHLUMU.

1866- brigáda Chlum 24.3.2024 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   111chlv3.jpg  

 

 

 

 

Brigáda na bojišti u Jičína 2024

V sobotu 16. 3. 2024 se za hojné účasti členů Komitétu 1866 a také dalších zájemců o péči o památky z roku 1866 na bojišti u Jičína uskutečnila první brigáda roku 1866. Brigáda byla zaměřena na jarní úklid vojenského hřbitova v Kbelnici. I přes ne zcela příznivé počasí s občasnými dešťovými přeháňkami byl díky velkému úsilí všech zúčastněných uhrabán celý areál hřbitova a očištěny pomníky. Kamenné základy laviček umístěných v areálu byly vykopány a nově výše osazeny, tak aby je bylo možné návštěvníky hřbitova skutečně využívat. Došlo také k odstranění přerostlých a rozlámaných tújí zakrývajících čelní stěnu budovy kaple. V průběhu brigády byla starostou obce Kbelnice panem Filipem Smolíkem zpřístupněna účastníkům kaple s ossariem.

Na závěr byly v upomínku padlých zapáleny svíčky.

Brigády se účastnili členové Komitétu 1866 Jiří Třešňák, Milan Trakal, Martin Drapák, Pavel Skalský, Jiří Náhlovský, Petr Megela, Petr Novák a Soňa Jeřábková a také Věra Hladíková a Libor Kopřiva.

https://www.rajce.idnes.cz/daviduskoral/album/1866-brigada-v-ossariu-u-jicina

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM