Odkazy

Odkazy :


Encyklopedie

Články

Muzea

Místa spjatá s válkou 1866

Facebook

Soukromé stránky

Ostatní

Videa

Cizojazyčné stránkyEncyklopedie

Název Typ oblast Popis


Vstoupit na stránky

Encyklopedie Evropa
Střípky z historie
Válka prusko-rakouská roku 1866

Encyklopedie se ve stručnosti zabývá děním v Evropě za války prusko-rakouské.Vstoupit na stránky

Encyklopedie Evropa
Wikipedia
Prusko-rakouská válka

Encyklopedie se ve stručnosti zabývá děním v Evropě za války prusko-rakouské.Vstoupit na stránky

Encyklopedie Evropa
Historické fotografie pruských vojáků.


Vstoupit na stránky

Encyklopedie Evropa
Orientováno na koaliční války 1792-1815, ale s přednostním zaměřením na rakouskou armádu.


Vstoupit na stránky

Vzpomínky Hradecko
Vzpomínky na válku 1866

Vzpomínky očitého svědka války 1866 Josefa Volfa z Máslojed.


Vstoupit na stránky

Přehled Hradecko
Seznam pomníků z bitvy u Hradce Králové roku 1866

 

 

Články

Vstoupit na stránky
Název Typ oblast Popis
ČlánekHradecko
Tam u Královýho Hradce (bitva u Sadové, 3. července 1866)


Vstoupit na stránky

ČlánekMariánských Lázně
Prusové v létě 1866 v Mariánských Lázních.

 

 

 

Muzea

Název Typ oblast Popis Slevy

Vstoupit na stránky

Muzeum Boženy Němcové Českoskalicko
Muzeum Boženy Němcové

Expozice dějin válek popisuje především krvavý konflikt mezi pruskou a rakouskou armádou v roce 1866.
Zařízení poskytuje slevy držitelům šekové knížky


Vstoupit na stránky

Městské muzeum Dvůr Králové Dvůr Králové
Městské muzeum Dvůr Králové

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem bylo založeno roku 1891. První expozice k historii města a regionu byla otevřena až v roce 1923 v budově Staré radnice. Po válce muzeum získalo krásné prostory v Neumannově vile. Součástí muzea byla galerie a od roku 1965 Textilní muzeum. Roku 1969 přešla vila do majetku Východočeské zoologické zahrady a muzeum bylo na přechodnou dobu uzavřeno. Zároveň bylo rozhodnuto, že se pro muzejní účely opraví areál Kohoutova dvora.
Zařízení poskytuje slevy držitelům šekové knížky


Vstoupit na stránky

Muzeum východních Čech v Hradci Králové Hradecko
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Je příspěvkovou organizací v majetku Královehradeckého kraje. Muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje archeologické, historické a přírodovědecké sbírky. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference, kromě expozic a výstav pořádá i další kulturní a společenské akce.
 


Vstoupit na stránky

Válečné muzeum 1866 Hradecko
Válečné muzeum 1866 na Chlumu

U příležitosti 70. výročí bitvy bylo v centrálním prostoru bojiště na vrcholu vyvýšeniny Chlum z iniciativy člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 pana Josefa Volfa z Máslojed nákladem 44.000 Kč vybudováno tzv. Válečné muzeum. Budovu postavil podle návrhu Ing. Františka Friedricha stavitel Antonín Šandera. Muzeum bylo vybaveno sbírkami členů spolku a jeho příznivců a slavnostně bylo předáno veřejnosti 3. července 1936.
Dnes je v muzeu umístěna expozice výzbroje a výstroje armád prusko-rakouské války 1866 převážně ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Zařízení poskytuje slevy držitelům šekové knížky


Vstoupit na stránky

Regionální muzeum a galerie v Jičíně Jičínsko
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry

Jičínské muzeum najdete na náměstí, v paláci založeném roku 1625 Albrechtem z Valdštejna, kterému Jičíňáci říkají zámek. Valdštejn budoval svou rezidenci samozřejmě uprostřed města. K zámku Smiřických, poškozeného slavným výbuchem roku 1620, nechal přistavět další křídla a dvě nádvoří a celý komplex spojil s pozoruhodným kostelem sv. Jakuba. Nic na tom, že spojovací chodba z paláce do panské oratoře, tedy místě v chrámu, kde se měl účastnit bohoslužeb, se stavěla ve smyslu původního projektu až v osmnáctém století. Valdštejnův palác v Jičíně je natolik rozlehlý, že pojme několik nájemníků. Okresní muzeum a galerie Jičín (napříště Regionální muzeum a galerie Jičín) obývá bývalou konírnu, stavěnou pro 36 vévodových koní - dnes je zde galerie považovaná mnoha umělci za jeden z nejkrásnějších výstavních prostorů – a první patro východního traktu, kde jsou expozice muzea. Návštěvnický okruh v muzeu vlastně není okruhem, právě z výše uvedených důvodů.
 


Vstoupit na stránky

Muzeum přírody Jičínsko
Muzeum přírody Český ráj

Muzeum vlastní malou expozici k válce prusko rakouské a model bojů v Prachovských skalách. Na jaře muzeum pořádá pietní akt na boj v Prachovském sedle a přednášky s touto tématikou.
 


Vstoupit na stránky

Vlastivědné muzeum Jičínsko
Vlastivědné muzeum Železnice

V sousední roubené chalupě, která je ukázkou původní zástavby z 18. století, naleznou návštěvníci dobově zařízený interiér (tkalcovský stav, černá kuchyně,…). Součástí muzea je i Galerie T.F. Šimona, kde vystavují především regionální výtvarníci.Nachází se zde i expozice k válce 1866.
 


Vstoupit na stránky

Vojenskohistorické muzeum Jaroměř
První vojenskohistorické muzeum M. Frosta v Josefově

První vojensko-historické muzeum ČS legií
 

Vstoupit na stránky

Regionální muzeum Náchod Náchodsko
Regionální muzeum Náchod

Nezanedbatelnou událostí v dějinách Náchodska je válka prusko-rakouská 1866, zejména krvavé bitvy u Náchoda (27. 6.), u České Skalice (28. 6.) a srážka u Svinišťan (29. 6.). Dění za války dokumentují materiály na panelu, zbraně a výstroj válčících armád najde návštěvník ve vitríně. Zaujmou také figuríny střílejícího rakouského polního myslivce 6. praporu, který se účastnil bitvy u Náchoda, a příslušníků různých druhů vojsk bojujících armád. Interiér vesnické chalupy dokládá rošíření domácké textilní výroby na náchodském venkově.
Zařízení poskytuje slevy držitelům šekové knížky


Vstoupit na stránky

Muzeum Podkrkonoší Trutnov Trutnovsko
Muzeum Podkrkonoší Trutnov

4. července 1991 byla slavnostně otevřena expozice, nazvaná "Bitva u Trutnova 27.6.1866", připomínající jednu z výrazných historických událostí Trutnovska z doby prusko-rakouské války. Expozice se pyšní mnoha unikátními exponáty zbraní, výstroje, mnoha obrazy a jinými historickými dokumenty, které se vztahují k jediné vítězné bitvě v této válce.
Zařízení poskytuje slevy držitelům šekové knížky

 

Místa spjatá s válkou 1866

Název Typ oblast Popis Slevy

Vstoupit na stránky

Město Českoskalitsko
Česká Skalice

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 

Vstoupit na stránky

Město Královédvorsko
Dvůr Králové nad Labem

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 


Vstoupit na stránky

Město Hořicko
Hořice

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 


Vstoupit na stránky

Město Hradecko
Hradec Králové

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866. Tehdy byl Hradec Králové významnou Pevností.
 


Vstoupit na stránky

Rozhledna Hradecko
Rozhledna na Chlumu

Jedna z největších bitev 19. století proběhla právě tady. Odehrála se 3. července 1866 a válčilo tu 400 000 vojáků. Z nich padlo celkem neuvěřitelných 15 000 vojáků. Následující text jsem opsal z jedné z mnoha informačních tabulí, které najdete po celém bojišti.
Zařízení poskytuje slevy držitelům šekové knížky


Vstoupit na stránky

Zámecký areál v Hrádku u Nechanic Hradecko
Zámecký areál v Hrádku u Nechanic

Zámek ve stylu romantické windsorské gotiky vznikl v letech 1839 – 1857 jako reprezentační sídlo šlechtického rodu Harrachů. Jeho stavebníkem byl František Arnošt hrabě z Harrachu a jako autora projektu stavby si vybral anglického architekta E. B. Lamba. Autorem interiérových návrhů a úprav a také stavitelem zámku byl vídeňský architekt Karl Fischer. Zámecké interiéry mají převážně novorenesanční vzhled.
 


Vstoupit na stránky

Město Jaroměř
Jaroměř

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 


Vstoupit na stránky

Pevnost Josefov Jaroměř
Pevnost Josefov

Podzemní chodby pevnosti Josefov byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře. V době svého vzniku - v l8. století - představovaly asi nejrozsáhlejší podzemních komplex v Evropě, byly dlouhé téměř 45 km. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Vedle poutavého výkladu průvodce přispívá k romantické a tajuplné podzemní prohlídce i osvětlení ručními lampami se svíčkami.
 


Vstoupit na stránky

Město Jičínsko
Jičín

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 


Vstoupit na stránky

Hrad Kost Jičínsko
Hrad Kost

Kost je jedním z mála zbývajících středověkých hradů v České Republice a je považován za druhý nejvýznamnější. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobyt více než jednou, jelikož byl stejně tvrdý jako kost. Původ hradu se datuje do 13. století a stavba byla pravděpodobně započata Benešem z Wartenberka, který nechal postavit dlouhý sál a věž jako obrannou pevnost.
 


Vstoupit na stránky

Osarium Jičínsko
Osarium bitvy u Jičína z roku 1866

Kbelnice je vojenský hřbitov padlých z války v roce 1866. Na hřbitově si můžeme spatřit secesní kapli postavenou v letech 1904-1906 J. Marešem podle návrhů V. Wienettla.
 


Vstoupit na stránky

Město Náchodsko
Náchod

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 


Vstoupit na stránky

Renesanční zámek Náchod s vyhlídkovou věží Náchodsko
Raně gotický hrad založený kolem roku 1270. Na přelomu 16. a 17. stol. provedeny úpravy v renesančním a raně barokním slohu. Roku 1634 získal Náchod O. Piccolomini, který zde soustředil cenné zařízení. Z barokních interiérů zámku nutno, kromě kaple s náročnou plastickou dekorací, připomenout především Španělský sál s oslavnou nástropní freskou a bohatou štukovou výzdobou. Události třicetileté války zde připomíná rozměrné plátno Pietra Snayerse s výjevem bitvy u Thionville a olejomalba mírového banketu.
 


Vstoupit na stránky

Zámek Ratibořice Náchodsko
Zámek, Staré bělidlo a Rudrův mlýn jsou známy osobou spisovatelky Boženy Němcové a jejím dílem Babička, stejně tak postavou paní kněžny - vévodkyně K. V. Zaháňské. Původní tvrz přestavěna na barokní letohrádek. V letech 1825 - 1826 byla budova zámku vévodkyní K. V. Zaháňskou, včetně křídla pro služebnictvo přestavěna empírově. V horním patře zámku jsou soustředěny pozoruhodné obrazové kolekce, grafika, sklo, porcelán, nábytkové sestavy a další předměty z 19. století a v přízemí se nacházejí nověji instalované salony.
 


Vstoupit na stránky

Pevnost Olomouc Olomouc
Pevnost Olomouc

Roku 1866 dochází k prusko-rakouské válce a následné přípravě pevnosti na obléhání a dostavbě chybějících fortů plánovaného fortového věnce.Po porážce císařských vojsk u Hradce Králové se zbylé jednotky stahují k Olomouci, pevnost se opět připravuje na obranu před 2.pruskou armádou.Rokem 1876 začíná bourání bastionové pevnosti. 9.3.1886 ruší císař František Josef I.dekretem pevnostní status Olomouce.
 


Vstoupit na stránky

Zámek Opočno Rychnovsko
Zámek Opočno

Popisuje ve své historii dění v obci a okolí za války prusko rakouské.
 


Vstoupit na stránky

Město Turnovsko
Turnov

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 

Vstoupit na stránky

Město Trutnovsko
Trutnov

Jedno z měst, kterým prošla válka roku 1866.
 


Vstoupit na stránky

Hospital Kuks Trutnovsko
Hospital Kuks

Lázeňská budova s kaplí byla vybudována již v letech 1692-1695 na levém labském břehu. Roku 1711 k nim přibyl zámek, divadlo a do roku 1722 byl dokončen lázeňský dům a Dům filosofů, v němž byla uložena bohatá knihovna. Až na široké schodiště k Labi a hostinec se z této části nedochovaly žádné pozůstatky. Architektonické skloubení této části areálu bylo patrně dílem italského architekta G. B. Alliprandiho, který navrhl stavbu špitálu s ústřední budovou kostela Nejsvětější Trojice s kryptou na protějším pravém labském břehu. Stavbu provedl v letech 1710-1712 italský stavitel Pietro Netolla s kameníkem Pietrem Antoniem della Torre. Špitál nechal založit Špork pro 100 chudých a zestárlých poddaných hradišťského panství.
 

 

Facebook

Název Popis


Vstoupit na stránky

Stránka pro zájemce nejen o prusko-rakouskou bitvu u Hradce Králové roku 1866. Pozvánky na akce, zajímavosti, dobové fotografie a obrazy.


Vstoupit na stránky

Václavice


Vstoupit na stránky

Facebook portálu 1866

Cílem těchto stránek je oživit problematiku válečných událostí v "šestašedesátém" roce, zajistit všem padlým v této válce důstojné místo jejich posledního odpočinku a odpovídající místo v našich i světových dějinách. Nabízíme zde možnost prezentace všem, kteří se o tuto problematiku z nejrůznějších důvodů zajímají při akcentaci dodržování lidských práv a hledání poučení z lidského utrpení provázejícího každé válečné střetnutí.

 

 

Soukromé stránky

Název Typ oblast Popis


Vstoupit na stránky

Soukromé stránky Čechy
Historické snímky mostů v Polabí.


Vstoupit na stránky

Soukromé stránky Hradecko
Historie rodu - válka 1866


Vstoupit na stránky

Fotogalerie Kohoutov
Trutnov - Kohoutov - Chlum 1866

Kohoutovem protáhla část 1. pěšího pluku rakouské císařské armády na svém tažení z (jediné) vítězné bitvy u Trutnova vstříc svému osudu na Chlumu u Hradce Králové.


Vstoupit na stránky

Fotogalerie Chlum
Série: Výročí Bitvy u Hradce Králové 1866 - Fotogalerie

 

Ostatní

Název Typ oblast Popis Slevy


Vstoupit na stránky

spolek ČR
Tyto stránky jsou prezentací práce členů Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě a skupiny jejich příznivců, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí.
 


Vstoupit na stránky

obec Hradecko
Obec Střezetice

Obec je členem Mikroregionu Obce památkové zóny 1866.
 


Vstoupit na stránky

obec Hroška
Obec Hroška

Popisuje ve své historii dění v obci a okolí za války prusko rakouské.
 


Vstoupit na stránky

Rodinný ranč Gallop Náchodsko
Náš rodinný ranč Gallop vznikl v roce 1990. Zabýváme se turistikou na koních ve westernovém stylu. Můžete si u nás vybrat z více možností, jak strávit dovolenou v sedle - nabízíme více jezdeckých programů, podle schopností a zkušeností jezdce
 


Vstoupit na stránky

obec Paceřice
Obec Paceřice

Popisuje ve své historii dění v obci a okolí za války prusko rakouské.
 

 


 

Videa

Název oblast Popis

Vstoupit na stránky

Evropa  

Vstoupit na stránky

Evropa
Preussens Gloria

Vstoupit na stránky

Evropa
Prussia und Germany

Vstoupit na stránky

Evropa
Bismarck - Parada

Vstoupit na stránky

Evropa
Otto Von Bismarck's Prussian Glory

Vstoupit na stránky

Evropa
Otto von Bismarck - Vater des Reiches

Vstoupit na stránky

Evropa
(preussischer) Präsentiermarsch

Vstoupit na stránky

Francie
Francousko Pruská válka, která navázala na Prusko Rakouskou.

Vstoupit na stránky

Francie
Francousko Pruská válka, která navázala na Prusko Rakouskou.

Vstoupit na stránky

Hradecko
Jakési video z Chlumu 2007.

Vstoupit na stránky

Hradecko
Část přednášky o válce Prusko Rakouské.

 


 

Cizojazyčné stránky

Název Typ Jazyk oblast Popis


Vstoupit na stránky

Encyklopedie Nj Evropa
Der Deutsche Krieg (1866)

Stránky popisující válku 1866.

 

 

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM